11 listopada 2010

Święto Niepodległości


11 listopada 1918 roku Polska odzyskała po 123 latach niepodległość. Stało się to na skutek korzystnego dla Polski zakończenia I Wojny Światowej, w trakcie której każdy z zaborców przegrał. Preludium do tego faktu były deklaracje prezydenta USA w dniu 8 stycznia 1918 roku: Powinno być stworzone niepodległe państwo polskie, które winno obejmować ziemie zamieszkałe przez ludność bezsprzecznie polską, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp do morza. Za którym poszły inne deklaracje m.in. Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch: Utworzenie państwa polskiego, zjednoczonego i niepodległego, z wolnym dostępem do morza, stanowi jeden z warunków pokoju trwałego i sprawiedliwego oraz panowania prawa w Europie. 
Święto Niepodległości jest świętem narodowym od 1937 roku, jednakże w latach 1945 do 1989 roku obchody były wstrzymane.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza